Begerverk

Spesial Teknikk AS prosjekterer, produserer og monterer begerverk

Begerverkene er av egen design og er robuste og kraftig bygget.

De leveres i åpne eller kapslet utførelse, med kapasiteter fra 0,5 tonn pr. time til flere hundre tonn pr. time. 

De bygges for mange kornstørrelser.

Med kapslede begerverk sparer man miljøet for støving. 

De kan leveres totalt tette.

De er selvbærende og kan leveres med de lengder man måtte ønske.

Toppseksjonen leveres, som standard, med demonterbar topp.

Drivutrustning leveres etter kundens ønske og leveres alltid med tilbakeløpssperre. 

Drivtrommel påvulkes friksjonsbelegg og opplagres i rikelig dimensjonerte fotlagre.

Vendeseksjonen utstyres med stor luke for adkomst til belte og liten inspeksjonsluke samt innløp tilpasset foranliggende maskin. 

Vendetrommel opplagres i rikelig dimensjonerte fotlagre som monteres til manuell skruestramming.

Begerverkene kan leveres med ønsket tilleggsutstyr som betjeningsplattform, ekstra luker, turtallsinitiatorer, leider med ryggbøyler etc.

Ingen bilder ble funnet.

Leverandør(er)

No items found.