Universalkvern

Energieffektiv, fleksibel og kapasitet som igjen blåser konkurrenters maskineri av banen.

Her introduserer vi Lindner’s Polaris som tar ett-stegs kverning til nye høyder.

SRF / RDF-produksjon med høyt volum.

Den kraftige Polaris universalkvernen er en saktegående envalset kvern som er designet spesielt for behandling av ubehandlet husholdningsavfall og industrielt- og kommersielt avfall som inneholder lave nivåer av skadelige elementer.

Polaris garanterer optimal sluttfraksjon for alle bruksområder for alt fra papir og plast, til tekstiler og dekk.

I tråd med Deres individuelle krav, kan man benytte maskinen som grovkvern, eller som en et-stegs kvern for behandling av SRF / RDF.

Det spesielle med Polaris er den enorme kraften som brukes på materialet.

Dette er mulig pga. den utprøvde remdriften og den forbedrede overføringen av høyt dreiemoment til kvernvalsen.

Sluttfraksjon kan brukes som grov RDF uten forbehandling, eller videre for nedstrøms prosesser.

Som med alle Lindner-maskiner, har Polaris-serien fordeler av innovative funksjoner, som muligheten til raskt å fjerne fremmedlegemer gjennom hydrauliske vedlikeholdsluken uten og måtte rydde skjærekammeret for å komme frem til delen. -Arbeidet gjenopptas umiddelbart.

Polaris kverner:

  • Husholdningsavfall
  • Industriavfall
  • Flere typer plast
  • Med mer
Ingen bilder ble funnet.

Leverandør(er)

No items found.