FPS

Aktiv forebygging av brann forårsaket av batterier, takket være Lindner's brannforebyggende system (FPS).

Et av de største problemene innen mekanisk behandling av avfall, er den høye brannrisikoen.

Dette skyldes i stor grad et stadig økende antall lithiumbatterier i den generelle avfallsbehandlingen.

Ved skader settes det ofte i gang en kjemisk reaksjon, som fører til utrolig høye temperaturer.

Dette kan gi store skader på maskiner og anlegg, og i værste fall starte en større brann.

For å minimere slike brannfarer, oppdager Lindner's FPS-system overopphetede deler i materialstrømmen, kjøler dem ned til en sikker temperatur og sørger for at gjenstander som ikke kan kjøles trygt, kan fjernes for hånd.

Enten smarttelefoner, biler eller tannbørster – i dagens digitaliserte, mobile samfunn er det vanskelig å forestille seg et liv uten batterier.

Milliarder av dem brukes til utallige applikasjoner.

Den kontinuerlige, prosessrelaterte overvåkingen av overflatetemperatur på flere relevante punkter har vist seg å være svært vellykket i å bekjempe potensielle brannfarer og aktivt forbedre sikkerheten i anlegg som behandler avfall.

Lindners brannforebyggende system (FPS) har derfor optiske sensorer som konstant overvåker temperaturen på transportbåndene og utløser et vannsprinkelsystem for automatisk å kjøle ned overopphetede partikler i materialstrømmen.

Takket være svært tidlig oppdagelse av disse partiklene, blir de fleste farene identifisert ved starten av en termisk reaksjon som holder den nødvendige vannmengden lav.

I tillegg har hver enhet sin egen kontrollsensor som oppdager gjenstander som ikke kan kjøles, for eksempel litium-ion-batterier der den termiske reaksjonen allerede er initiert.

Dette utløser en alarm, og stopper transportbåndet under en aktiv kjøledyse slik at faren kan fjernes manuelt.

Avhengig av applikasjonen kan terskelverdien velges fritt.

For å motvirke selv en forsinket reaksjon av energicellene, er det mulig å installere så mange sensorpar som er nødvendig avhengig av størrelsen på anlegget.

Lindners FPS er designet som en plassbesparende plug&go-løsning for å lette integreringen av systemet i eksisterende anlegg.

Ingen bilder ble funnet.

Leverandør(er)

No items found.