Atlas

Lindner ATLAS 5500 er det store innen grovkverning

Atlas er praktisk talt vedlikeholdsfri og designet for maksimal, uavhengig, produktiv og økonomisk drift 24/7.

Imponerende kapasitet pga. spesielt driftskonsept: Atlas 5500 er utstyrt med el-drift.

Med elektrisk drivkraft bruker kverna et intelligent energistyringssystem kaldt DEX (Dynamic Energy Exchange), for alltid å gi maksimal effektivitet.

Ved reversering endrer akselen rotasjonsretning tre ganger raskere en tilfellet for en maskin uten DEX.

Utstyrt med FX (Fast Exchange System) for hurtig bytte av skjærebord.

Atlas kverner:

  • Husholdningsavfall
  • Industriavfall
  • Flere typer plast
  • Returtre
  • Med mer
Ingen bilder ble funnet.

Leverandør(er)