Walair

Walair

Walair B.V. produsent av sorteringssystem ledet av Walter Nihot.

Walair vindsikt og sorteringssystem er viden kjent som de beste i avfallsindustrien.

Drivkraften bak Walair er Walter Nihot, et kjent navn i industrien.

Walair kan hjelpe med ulike problemer ved avfallssortering.