Shearcore

Shearcore

ShearCore har raskt etablert seg som den nye standarden innen systemer for jernskrap, med et rykte for innovativ design, svært erfarne ingeniører og produksjon i verdensklasse. Med sterke bånd til skrapjern-industrien har Deres grunnleggere historie som strekker seg over 30 år tilbake, så ShearCore har stor forståelse for alle utfordringer disse bransjene møter jevnlig.