Valseknuser

Vi tilbyr standard så som skreddersydde valseknusere.

Knuseren med glatte ruller brukes til sekundær eller tertiær knusing av middels til små materialer.

En viktig fordel ved valseknuseren er evnen til å produsere små fraksjoner. Dermed minimere unønskede størrelser.

Brosjyre