Service

Spesial Teknikk AS har egen service – avdeling med servicebiler og mannskap for de fleste typer oppdrag, både nært og fjernt. Serviceavdelingen består av erfarent mannskap som monterer maskiner og anlegg som vi har levert, og kan også demontere eksisterende maskiner.

Vi utfører service og vedlikeholdsarbeider på de fleste maskiner og anlegg som har med massehåndtering å gjøre.

Vi tilbyr overgang av eksisterende anlegg og utfører vedlikeholdsrapporter etter avtaler.
I tillegg har egne vulkere som er kapable til kald- og varmvulkanisering av transportbånd, ute i «felten» og hjemme på eget verksted.