Magneter/Separasjonsutstyr

Spesial Teknikk AS selger magneter/magnetutstyr, og forskjellige separatorer for gjenvinning.

Magnetene kan fås i utallige varianter som for eksempel fastmagneter, trommelmagneter, overbåndsmagneter, magnetiske plater og magnetrenner etc. Alle magnetene kan leveres i permanent utførelse eller elektromagnetisk utførelse. Magnetene kan også leveres med forskjellig «magnetstyrke».

Felles for magnetene er at de alle er produsert i ekstremt robust form, og dermed godt egnet for tungindustri og pukkverk/grustak så vel som for gjenvinningsbransjen.

Drum_magnet_recycling-TrommelmagneetDrum_magnet_electro_recycling-1-trommelmagneet_275x206

Alle våre magneter kan tilbys ferdig montert og med renner, oppsamlingskasser og stativer etc.

Permanent_overbelt_magnet-ecoline-1-Permanente_bovenbandmagneetOverbelt_magnet_ecoline_Bovenbandmagneet_275x206

Spesial Teknikk AS leverer også forskjellige separatorer for gjenvinningsbransjen, så som for eksempel virvelstrømsseparatorer (Eddy Current Separator) og «tung- lettseparatorer» (Hard partikkel separator).

Virvelstrømsseparatorene leveres som standard med vibrasjonsmater og «splitterdel» i utløp. I tillegg kan disse utstyres med overbåndsmagnet eller trommelmagnet.

Spesial Teknikk AS kan levere virvelstrømsseparatorer opp i 2500mm bredde.

Video