Båndtransportører

Spesial Teknikk AS produserer og leverer båndtransportører til nesten alle formål.

Transportørene produseres etter de standarder som til enhver tid gjelder, og kan tilpasses den enkelte kundes behov.
De kan leveres i ønsket båndbredde, etter ønsket kapasitet, som fagverk- eller kanalvangeutførelse, innebygd i lukket brokonstruksjon, skytteltransportører eller som ut- innlastetransportører.

Alle våre transportører kan utstyres med tilleggsutstyr, som for eksempel takoverdekning, pålastekasse, omlastekasse, turtallsvakter, nødstoppbrytere, skjevgangsvakter, sjokkmatter, dempeelementer, gangbaner, hjulganger, stativer etc.

IMG_1754

PICT052201Mobil_transport__r_007

Helkapslet_skipslaster_transport__r

Lemminkainen_S__ndeled_009

IM000534

IMG_0548

AAMVTRANSPORT__R2004072406