Bilder

Spesial Teknikk AS har levert 7 stk. båndtransportører til Leonhard Nilsen på Svalbard. Lengde c-c tromler 20m, båndbredde 1600mm, motoreffekt 2 x 30kw og beregnet for en kapasitet på 2500tonn / time med kull.

svalbard_2

Spesial Teknikk AS  leverer gummiduk i tykkelser fra 2mm til 60mm, med hullstørrelser opp til 200mm, som standard. Spesial Teknikk AS leverer også PU – elementer i ferdig tilpassede størrelser eller som PU – duk samt et stort utvalg av tilbehør til vibrasjonsikter.

grov_sikt_2

Båndtransportør til forbrenningsanlegg, levert Borregaard Fabrikker i Sarpsborg våren 2002. Transportøren er utstyrt med gummibelte type Maxoflex, båndbredde 1400mm, 250mm høye sidekanter og medbringere. Den er beregnet for en kapasitet på 90m3/time med forskjellige typer industriavfall. Den har en lengde c-c tromler på 23m og utvendig kassemål på 1,8m bredde og 1,9m høyde. Båndtransportør til forbrenningsanlegg, levert Borregaard Fabrikker i Sarpsborg våren 2002. Montasjetid ca. 2 uker.

c_2

Vibrasjonsmatere for mating av fint og grovt materiale. Denne type mater er meget robust bygget og egner seg derfor godt til mating av alle typer knusere. Materne kan utstyres med teten eller flere mekaniske vibratorer, el. magnetiske vibratorer eller med ubalansemotorer og man kan regulere kapasiteten med frekvensreguleringer eller justering av de faste misvektene. Denne type matere kan leveres som enkeltmatere, komplett e materstasjoner med matekasse, størrelse etter ønske, eller de kan utstyres med «Grizzly», enkel, dobbe eller trippel. Utløpsendene kan leveres utskiftbare og det kan monteres «fingre» for utskilling av finere materialer Alle våre matere monteres på spiralfjærer.

Foto_4_2

Med Spesial Teknikk AS vibrasjonstransportører får man en støvfri og skånsom transport. De kan leveres i åpen eller lukket utførelse, runde rør eller i trauformet utgave. Vibrasjonstransportørene egner seg også for transport av varmt gods. Frittsvingende vibrasjonstransportører kan leveres i lengder på opptil 12m og tvangsstyrte vibrasjonstransportører kan leveres i lengde på opptil 22m.

 

Spesial Teknikk AS leverer vibrasjonssikter av forskjellige typer og størrelser og til forskjellige formål. Vibrasjonssiktene kan leveres i åpen eller støvkapslet utførelse utstyrt med betjeningsplattformer, stativ og utløpsrenner. Det er robuste frittsvingende vibrasjonssikter i en -og to akslede utgaver og frittsvingende retningsbestemte vibrasjonssikter utstyrt med motor-vibratorer, lineær sikter eller «banansikter».
De kan leveres med ett -eller flere siktedekk. De kan utstyres med «Grizzlyrist», gummisikteduk, PU – duk, stålduk eller elementer.

Vi leverer også magneter og virvelstrømseparatorer. Virvelstrømseparatorene brukes til å separere ledene, umagnetiske metaller. Separatorene leveres gjerne utstyrt med vibrasjonsmater til fordeling av påmatet masse. Dette for å få en best mulig -og jevn fordeling av massene ut på transportbåndet.

I tillegg kan de leveres med magnet for ytterligere utskilling av jernpartikler. Skap med styring for alle komponenter leveres som standard utstyr. Spesial Teknikk AS leverer virvelstrømseparatorer opp til 2,5m bredde og kapasitet opptil ca. 250m3/h. Denne typen er den største som leveres her i Europa.

Foto_7_2

Spesial Teknikk AS prosjekterer, produserer og monterer begerverk.
Begerverkene er av egen design og er meget robuste og kraftig bygget.
De leveres i åpne eller kapslet utførelse, med kapasiteter fra 0,1tonn pr. time til flere hundre tonn pr. time. De bygges for mange kornstørrelser. De er selvbærende og kan leveres med de lengder man måtte ønske. Begerverkene kan leveres med ønsket tilleggsutstyr som betjeningsplattform, ekstra luker, turtallsinitiatorer, leider med ryggbøyler etc. Med kapslede begerverk sparer man miljøet.

Foto_8_2

 

Reversibel kjørbar båndtransportør levert til Saint Gobain Norton i Lillesand.

02_2

Spesial Teknikk AS produserer og leverer båndtransportører til nesten alle typer industri, pukk og grus. Transportørene produseres etter de standarder som til enhver tid gjelder, og kan tilpasses den enkelte kundes behov. De kan leveres i ønsket båndbredde, etter ønsket kapasitet, som fagverk eller kanalvange- utførelse, innebygd i lukket brokonstruksjon, skytteltransportører eller som utlastetransportører.

Alle våre transportører kan utstyres med tilleggsutstyr, som for eksempel takoverdekning, pålastekasse, omlastekasse, turtallsvakt, nødstoppbrytere, skjevgangsvakter, sjokkmatte, dempeelementer, gangbane, hjulganger, stativer etc.

Foto_10_2

Til lasting av skip leverer og produserer Spesial Teknikk AS de fleste typer skipslastere. De tilpasses krav og ønsker fra kunden og kan leveres med teleskopbevegelse ut / inn, med svingskive eller hjul og som hev og senkbare. De kan leveres som brokonstruksjon, i støvtett utførelse eller i åpen utførelse.

Stativer, betjeningsplattformer, kjørebu, utlastebelg etter ønske. Skipslasterne tilpasses etter ønsket kapasitet og behov. Det er bare fantasien som setter grenser.

Bilde_40_2

I tillegg til alt utstyr, som er presentert, prosjekterer og produserer vi også transportskruer, lastelommer, siloer, stativer og omlastepunkter. I tillegg til dette leverer vi sliteplater til matere, siloer, begerverk etc. Vi foretar også montasje av alle typer utstyr. Vi er kjent for å levere kvalitet og god service !