URRACO 75

URRACO er ei allsidig grovkvern for ubehandlede fraksjoner.

Urraco representerer kvalitet, kraft og pålitelighet.

Uansett hvilken oppgave du har for oss, har vi enten løsningen, eller vi vil utvikle den sammen med deg! For Deg betyr dette:

 • Støysvak og drivstoffbesparende drift
 • Lite vedlikehold pga. Ypperlig pålitelighet
 • Kvalitet i alle ledd
 • Solid og robust konstruksjon
 • Maksimal kapasitet under de tøffeste forhold
Urraco 75 på krokramme

Urraco 75 tilbyr:

 • Aggressivt inntak
 • Høy kapasitet
 • Lavt energiforbruk
 • Høy toleranse for fremmedlegemer
 • Lave kostnader for slitasje
 • Service- og vedlikeholdsvennlig
 • Lite støvdannelse
 • Bruddbeskyttelse ved reverseringsfunksjon
 • Høy økonomisk effektivitet

Omfattende FoU kombinert med bransjetesting har allerede bevist at Urraco egner seg for grovkverning av høyt volum:

 • Blandet returtre fra A1 til A4
 • Røtter og tre
 • Biomasse
 • Husholdningsavfall
 • Kommersielt avfall
 • Blandet byggavfall
 • Papir
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Lett skrapjern

Leveres på belteunderstell eller som krokramme.

Elektrisk eller dieselmotor.