Presser

HSM Presser for alle bruksområder, alle materialer og for hvert enkelt krav.

HSM ballepresser komprimerer opp til 95% i sorterte, lett transportable baller.

Produktporteføljen spenner fra vertikale og horisontale presser for handel og produsenter, til helautomatiske systemer for profesjonelle avfallsselskaper.

Uavhengig av materialet, volumet eller plasseringen -HSM har rett presse for Deg. Med presser fra HSM sparer du penger og hjelper miljøet!

RTEmagicC_V_Press_825_Klapptuere_B_Karton_14.jpg

Ballenes mål og vekt er tilpasset optimal lasting av lastebil. Dette betyr mindre tomrom samt færre dyre og miljøskadelige reiser.13926-6084359

Ved hjelp av den frekvensstyrte driften øker man effektivitet og sparer opptil 40% av energien sammenlignet med vanlige systemer.